27. 10. 2013

Súťažná fototéma na mesiac SEPTEMBER 2013 - vyhodnotenie

Prinášame BEST SHOTS OF SEPTEMBER 2013 - 6 najlepších záberov zo 120, ktoré ste nám na tému "TVÁRE" vložili na našu Facebook stránku. Všetkým ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme!
Najlepšie zábery vybral a ohodnotil SCOTT STULBERG (www.asa100.com- svetoznámy fotograf a inštruktor nášho online kurzu "Tváří v tvář - fotografujeme portrét".


Scotty: 

Práve som dokončil výber ... odkážte všetkým, že to bolo strašne ťažké! Musel som prechádzať cez všetky fotografie znova a znova. A dokázal som nakoniec vybrať šesť, ktoré boli úplne fantastické! Potom som ich ešte dokázal vytriediť a vybrať tri najlepšie... no ale tie ďalšie tri boli tiež skvelé, tak som sa rozhodol, že im musím udeliť čestné uznanie!

just finished…and  please let everyone know that this was extremely difficult to do.  I had to go over and over…. and I had six that I thought were fantastic.
so then I narrowed them down to my favorite three…. but the other three were fantastic also… I give them an honorable mention!

Všetci tam u vás sú riadne talentovaní a prosím, odkážte im odo mňa, že sú naozaj neuveriteľne skvelí a dúfam, že vždy  budú mať po ruke fotoaparát a nikdy neprestanú objavovať nové a kreatívne nápady... lebo presne o tom je fotografovanie!!!


there are some talented people over there and please tell them all I think they are all incredibly special and I hope that they keep that camera nearby 
and will never stop pushing themselves to explore new and creative ideas…. as that is what photography is all about!!!Scotty Stulberg

PPSOP.cz

I. MIESTO
Musím povedať, že mojím jednoznačným favoritom sa stal chlapček od Mareka Hreška, ktorý ma hlavu naklonenú k oknu vo vlaku. Tento záber je výborný z toho dôvodu, že pohne kýmkoľvek, kto ho vidí po prvýkrát. Zavedie nás do čias, kedy sme aj my boli mladí a boli sme pohrúžení do seba.. kedy sme takmer snívali počas bieleho dňa, nachádzali sa niekde mimo túto planétu...
Emócie na tomto zábere sú veľmi výrazné a pritom tak pasívne. Zdá sa ti, že sa ho môžeš dotknúť, nakoľko samotný záber je úplne skvelý. Neuveriteľne ostrý, nádherný detail... skvelé nasvietenie. Farby sú tak výrazné a pritom zároveň potlačené... Samotné vyváženie - s jeho tvárou na jednej strane... a celým oknom a tým všetkým vonkajším svetom na druhej strane je takmer perfektné. Toto je typ záberu, ktorý môže vyhrať v mnohých súťažiach... a ja som naozaj šťastný, že ho môžem zvoliť ako víťazný záber!! Veľmi sa mi páči to, ako nepozerá do objektívu!! Toto je záber zo skutočného života!

I would have to say my number one pick is the little boy below by Marek Hresko, leaning his head against the window of the train.  what it does is brings up a motions for almost anyone
 who first sees this image.  it brings us to when we were young and also when we were pretty introspective… when we were almost daydreaming and in another world…
  the emotion is so raw but yet so passive.  you feel like you can reach out and touch him as the actual image itself is just gorgeous. incredibly sharp….. great detail…gorgeous lighting….
 the colors are vibrant yet  almost muted at the same time…. but the balance with his face on one side…. and all window and the outside world on the other is almost perfect.
 this is the kind of image that can win many contests…. and I'm happy to definitely choose it is number one!!  I love faces that are not looking into the camera!!  This is real life!

© MAREK HREŠKO

II. MIESTO
Mojou druhou voľbou, ktorá...
môže skoro byť na tej istej priečke s číslom jedna, je táto stará dáma od Ingy Šperlovej. Je to proste číra emócia... presne ako sa dokážeme stotožniť s chlapcom na fotke č.1., tak na tomto zábere sa mnohí z nás dokážu stotožniť s pocitmi tejto ženy a tiež aj so spôsobom, akým sa zahľadela a je vo svojom vlastnom svete. Ako často sme aj my takíto v našom normálnom živote? Keď sa to tak vezme, tak pomerne často... a práve preto sa dokážeme vcitiť do podobných vecí ako je táto, lebo tento záber nevyzerá napózovaný... toto naozaj nevyzerá ako nachystaná scéna, hoci to kľudne aj mohla byť. Ale práve preto je fotografovanie tak jedinečné, lebo v ktorýkoľvek moment môžeme zachytiť niečo tak ozajstné a také silné, že máme chuť sa na to len dívať. Len tak proste hľadieť na niečo tak provokatívneho, čo nás úplne vťahuje. Páči sa mi ako sa jej malíček vtláča do tváre... aj spôsob, akým všetky jej vrásky presne ukazujú, aký mala život. A tie zahľadené oči... jemne stlmené osvetlenie je úplne skvelé! A tiež so skvelým natieňovaním, ktoré nás vťahuje. No a samozrejme úžasný prevod do čiernobieleho formátu, so skvele stlmeným čiernym pozadím. Mnohí z nás sú priťahovaní tvárami starých ľudí... a teraz už viete prečo. Všetko, čo môžem povedať,  je to, že toto je proste úplný perfekcionizmus v jednom zábere. A ako som už povedal, toto bolo vyrovnaným kanidátom na priečku č.1.

my second choice…. which  was almost a tie for number one, and was the older woman by Inga Sperlova.  this is just raw emotion…. the same way we can relate to the younger boy above…. with this image so many can relate exactly to the woman's feelings and also the way her eyes are gazing off and she's in her own world.  how often are we like this in normal life… actually quite often.  that's why we can relate to things like this because this image does not look posed…. this does not look set up although it very well may have been.  but that's why photography is so special… because of any given time we can capture something so real and so powerful that  all we want to do is just stare. just stare at something so poignant which draws us in.  I love the way  her right pinky finger is pushing into her face…. and the way all of her wrinkles show exactly what kind of like she has had…. and those eyes just gazing off…soft muted lighting that is prefect! with great shadows too…that pull us in.   . and of course the amazing conversion to black and white…. with a beautifully muted black background.   So many of us are drawn in by older faces…and this one is the reason why.  all I can say is… to me this is perfection in an image!  and as I said… could equally have been tied for number one.
                    © INGA ŠPERLOVÁ


III. MIESTO
No a môj posledný výber. Budem musieť zvoliť paviána od Tomáša Fellera. V posledných rokoch som videl už mnoho fotografií, ktoré boli podobné tejto a musím povedať, že toto určite nie je nič jednoduché nafotiť. Obzvlášť ak sa snažíte zachytiť živočíšnu osobnosť. V tomto zábere... samozrejme prvú vec, ktorú si všimnite je neuveriteľné nasvietenie.. Veľmi podobné záberom na 1. a 2. priečke. Ale sú to neuveriteľne krásne stlmené farby tohto neuveriteľného zvieraťa, ktoré na vás priam vyskočia! A so zvieraťom natočeným trochu do ľava, ale pritom jeho tvárou natočenou doprava a očami hľadiacimi priamo do fotoaparátu... je to presne póza, ktorú učím na mojich kurzoch a ktorá naozaj dokáže vystihnúť objekt úplne najlepšie. Ale zdá sa, že chápe ako ti má zapózovať, nakoľko zaklonil hlavu smerom k tebe a tie výrazné oči a tak neuveriteľne jemný, ako keby ľudský výraz. Robí to tento záber tak neuveriteľne silným a zároveň jedinečným. Páči sa mi tiež, ako dáva vyniknúť utlmenej jemnosti jeho srsti a vôbec všetkým jeho prvkom.
Je to definitivné záber unikátny. Je neskutočné zachytiť takéto úžasné zviera takýmto nádherným a pritom citlivým spôsobom, ktorý si nám všetkým ukázal.

 for my last pick….. I would have to choose the baboon  by Tomas Feller.  I have seen many photographs that were similar to this in the past few years and I would have to say that
 this is definitely not something easy to photograph…. especially when you try and capture the animals persona.  in his image… of course the first thing you see is the incredible lighting…
 much like we had in the first two winners……. but it's the beautiful muted colors from this incredible animal they just jump out at you…. and with the animal facing more to his left
 but  with his face turned to his right eye looking at the camera…. is much like what I teach in my class as an amazing pose that can really make the subject look their best.
 but he seems to be understanding what it is to pose as turning his head back towards you with those powerful eyes and that incredibly soft human like expression……
it  makes this image so incredibly powerful and also unique. I love how it  puts all the emphasis on the muted softness of his hair and the rest of his features. Definitely one-of-a-kind with this photograph…and is just amazing to capture such a magnificent animal with such a beautiful but touching way of showing him to all of us.
             © TOMÁŠ FELLER


HONORABLE MENTIONS:
Moje tri čestné uznania sú tieto tri zábery. Všetky tri sú úplne neuveriteľné!!!
my three honorable mentions are these next three:    all three of them are just incredible!!!


© LENKA GÁBELOVÁ


© MARTINA MÓRICOVÁ


© PAVEL KLUČAR


PPSOP.cz

1 komentář:

  1. Scottyho komentáre sa tak skvelo čítajú. Vtiahli ma do deja a niekoľko detailov som si všimla až vďaka nim.

    OdpovědětVymazat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.