16. 9. 2018

Soutěžní téma na měsíc ČERVEN / JÚN 2018 - vyhodnocení

Přinášíme nejlepší záběry za měsíc ČERVEN / JÚN 2018 - BEST SHOTS OF JUNE 2018 - na téma "SILUETY". Z vašich 117 záběrů, které jste nám vložili naši Facebook stránku, jsme do finále vybrali 25 a tu jsou vítězné fotografie!

Nejlepší z nich vybíral a hodnotil BRYAN PETERSON - garant a instruktor našich online kurzů. Kompletní nabídku (včetně chystané novinky Naučte se používat BARVU kreativněnajdete ZDE!

(Upozorňujeme, že komentáre Bryana Petersona sú prepis z videa - to je na nich zrejme zrejmé ;-)) 

Děkujeme všem za účast v soutěži a vítězům gratulujeme!

I. MIESTO - Bob Gajdoš
Bez ďalších prieťahov začneme hondotiť túto súťaž, ktorej hlavnou témou sú siluety. Bez akýchkoľvek otázok, bez pochýb, bez váhania, je jasné že tento obrázok, ktorý urobil Bob Gajdoš, je numero uno. Je to naozaj úžasné. Skvelý záber, o ktorom by som rád povedal, že je môj, ale nemôžem si to povedať, lebo je Bobov. Bob si úžasný chlap a vieš ako na svoje siluety. Neuveriteľná, skvelá práca Bob. Kompozícia fenomenálna, expozícia je ne jednotku s hviezdičkou. Ach bože, to je neuveriteľný záber.
Without further delays let us begin the judging of this contest whose major scene is silhouettes well without question without a doubt tech there's not even a slightest bit of hesitation that this image taken by Bob Gajdos is numero uno. It's truly truly stunning. The ultimate image that I would love to say that's mine but I can't cuz it's Bob's. Bob you're awesome dude. You know your silhouettes. Unbelievable, great job Bob. Compositions phenomenal, the exposure is  like to die for. And oh my god this is incredible.


(c) Bob Gajdoš
Poznámka PPSOP.cz - ako sme oneskorene zistili, tento záber už kedysi v našej súťaži bol, takže by mal byť podľa našich pravidiel zo súťaže vyradený. Keďže sme si to pri takom množstve fotiek všimli až po Bryanovom vyhodnotení súťaže a navyše vtedy fotografia nezískala hlavné ocenenie, nechávame teda výsedky takto. Chceme ale upozorniť a poprosiť - nevkladajte prosíme do našich súťaží zábery, ktoré už v nej niekedy boli, dík!

II. MIESTO - Tereza Píchová
Takže whoo-hoo číslo dva je Tereza Pichová. Áno, skelá, výborná Tereza Pichová. Musím vám povedať, že je to úžasné. Expozícia báječná, ten chlapík na horách, alebo ako by som to nazval, ale predpokladám, že to je pobrežie mora, možno to je ale aj jazero alebo iná voda, neviem, ale je to báječný objekt  vchádzajúci do rámu, a to očividne dáva veľa priestoru pre oko sledovať objekt a vcítiť sa do jeho cesty. Vcítiť sa do pohybu, no a samozrejme pridala si krásne slnečné “starburst – prasiatka”! Tereza si úžasná, asi si sklamaná, že si nevyhrala hlavnú cenu, ale hej druhé miesto nie je zlé! Dobrá práca Tereza.
So whoo-hoo number one number two is  Teresa Pichova. Yes good old Teresa  Pichova. I just got to tell you this is  amazing. The exposure fabulous, the guy you through the mountains  so to speak I'm assuming that's a  coastline maybe it's a lake or water I  don't know but it's a fabulous image  coming into the frame like that  obviously gives a lot of movement for  the eye to travel through and feel his  journey. Feel the sense of movement obviously the  starburst I mean once what can I say  Teresa you're awesome too, but you fell short at the grand prize but hey second  place ain't bad! Good job Teresa.


(c) Tereza Píchová

III. MIESTO - Renča Botošová
Tretie miesto je Renča Botošová. A Renča, moja božská žena, tu si urobila skvelú prácu. Tvoja silueta je obmedzená len na tento stredný úsek so siluetami ľudí a líniov týchto ľudí. Uvedomujem si ich tvary, ale sú to vertikálny tvar a skoro to leží – ale je to zopakované za a s vodopádom vpredu. Myslím, že je to proste čarovné. Nie som teda príliš veľký fanúšik toho, že to je až prehnane upravené, no ale zvládnem to, žiaden problém, možno HDR-ované. Neviem, ale všetko je to naozaj skvelé tretie miesto záberu so siluetami Renča!
And third place is by Renka Botosova. And Renka, my god woman you did a great  job here. Your  silhouette is limited to this middle  stretch of silhouetted people and the  lines of these people I realize their  shapes but they're a vertical shape and  almost lying like - is replicated behind and with a waterfall in front. I mean  this is just magical. I'm not too keen on  what looks to be an over processed image  but I can handle it, no problem, maybe HDRish I don't know but all in all it's a really great third place image of the  silhouette Renka, you keep  shooting!
HONORABLE MENTION / ČESTNÉ UZNANIE 
Tomáš Feller
A nakoniec čestné miesto ide Tomášovi. To sa podobá záberu, ktorý som dal nedávno na Instagram - rybára ako pláca vo vode s jeho veslom - nie, že by osoba videla, čo som nafotil, a nie, že mám na to nejaké exkluzívne právo - ale je zaujímavé to vedieť, alebo si všimnúť, že to je to, čo sa tu deje. Neviem, či bola táto osoba požiadaná a Tomáš jej povedal: "Hej, urob si mi láskavosť a plesni veslom po vode." Nemám s tým ale problém, pretože o to aj ja žiadam, napríklad rybárov v Myanmar, aby to urobili. Každopádne si prajem, želám si, aby to bolo farebné, ale stále je to veľmi pozoruhodný obraz.
And finally the honorable mention, we go with Tomas. This looks suspiciously  close to an image I posted an Instagram  of a fisherman slap in the water with  his oar - not that the person saw what I did and not that I have some  exclusive on the idea cause I don't - but  it's interesting to know that or to  notice that that's what's happening here. I don't know if this person was directed  if Thomas said: “hey do me a favor slap  the water” I have no problem that because  I certainly ask the fishermen to do that  in Myanmar. Anyway I wish, I wish this was in  color but still it's a very striking  image.


(c) Tomáš Feller

Patrik Valášek
A ešte Patrik Valášek, milujem tento obraz z postoja chlapca, ktorý číta. Som podporovateľ čítania, všetko pre zlepšenie mysle, ako viete. Dôvodom, prečo to nebolo vôbec prvé alebo tretie, je kompozícia, že je tu trochu príliš stredová, ale napriek tomu je ešte stále hodná "HM" - čestného miesta!
And finally Patrik Valasek, I love this image from the stand point of the celebrated boy reading I'm all  for reading I'm all for improving the  mind as you know. The reason this fell  short of winning first second or third  is compositionally it's a little too  centered right here, but nonetheless it's  still worthy of a “HM” honorable  mention!


(c) Patrik Valášek

Bryan Peterson pripomína všetkým našim študentom v Českej (a Slovenskej ;-)) republike - you keep shooting!
Bryan Peterson reminding all of our students in the Czech Republic - you keep shooting!


PPSOP.cz


POZOR - NEPŘEHLÉDNĚTE!
Prosíme výherce soutěže (autora fotografie na 1. místě), aby nás kontaktoval na mail info@ppsop.cz, výhru je možné uplatnit do 1 měsíce od vyhlášení výsledků soutěže. Děkujeme!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.