30. 3. 2014

Súťažná fototéma na mesiac FEBRUÁR 2014 - vyhodnotenie

A tu sú najlepšie zábery mesiaca FEBRUÁR na tému "ŠPORT" spolu s komentárom Bryana Petersona:


I. MIESTO - Witas Vít Černý
This is a fun exposure for sure against the strong backlight and the use of the motordrive here AND as tripod are absolutely pivotal to the success of this image and of course the need to than layer them all together in PhotoShop. But what I like most of all in this overall composition is the lens choice-the use of the wide angle lens diminishes the overall size of the guy on the bike and this brings both a much greater drama to the scene, “man versus the elements, the big ‘mountain’) as well as imparts a kind of humility.

Toto je celkom určite zábavná expozícia oproti silnému protisvetlu a použitie nájazdu, rovnako ako aj statívu je absolútne kľúčové pre úspech tohto záberu a samozrejme je tiež potrebné poskladať ich vo Photoshope. Ale, čo sa mi tu páči úplne najviac je celková kompozícia a výber objektívu - použitie širokouhlého objektívu zmenšuje celkovú veľkosť toho chlapíka na bicykli a to vnáša da scény oveľa väčšiu drámu "muž verzus tie ostatné prvy a veľká "hora" a taktiež to dodáva určitú dávku pokory.
II. MIESTO - Tomáš Franz
This is one of those “in your face” kind of dramatic action shots and the fact that  it is tack sharp and spot on in terms of FREEZING ACTION, we are able to share in the experience and even feel ‘wet’ in the process. My only criticism is that the photographer might be in too close that one might not know for sure what he is doing or how he finds himself in all that water.

Toto je jedna z tých "priamo do tváre" dramatických akčných fotografií a skutočnosť, že je to perfektne ostré a presne ako má byť čo sa "zmrazenia akcie" týka, sme schopní prežívať tento zážitok a taktiež sa pri tom cítiť "mokrí". Moja jediná kritika je, že fotograf je o trochu bližšie, ako je potrebné a my nevieme úplne dobre, o čo ide a čo sa tam deje a ako sa vlastne ocitol vo vode.III. MIESTO - David Poul
Love this panning shot a lot-just enough blur and streaks to give it the motion effect and the colors are wonderful too, BUT there is just too much dead space in the top half of this composition and the solution is an easy one, assuming the photographer has a longer focal length lens and that is to shoot a horizontal composition and also zoom in a bit closer.

Páči sa mi tento panning záber naozaj veľmi - akurátne množstvo rozmazania a šmúh, aby sa tu ukázal efekt pohybu a farby sú taktiež úžasné, ALE je tam príliš veľa zbytočného miesta v hornej polovici kompozície a riešenie je veľmi jednoduché - predpokladám, že fotograf mal teleobjektív a tak mohol fotiť v horizontálnom formáte a taktiež aj použiť zoom a dostať sa trocha bližšie.

HONORABLE MENTIONS: 


Monika KocourkováMarek FrátrikZbyněk CincibusLibor ZhořAlena Ambrózová
Gratulujeme!

Téma na mesiac MAREC znie "DETAIL".


PPSOP.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.