10. 3. 2014

Súťažná fototéma na mesiac JANUÁR 2014 - vyhodnotenie

Prvé miesto: Petra Tomaštíková - Toto je jeden z tých záberov, ktorý ma najprv dezorientuje, pretože sa najskôr pozerám na žltý tvar farebného skla s kvapkami a potom sa to obráti a ja pozerám na listy na skle so žltým rozostreným pozadím. Je to jeden z tých abstraktov, ktoré sa hrajú s vašimi očami/mozgom s pocitom ilúzií a taktiež jeden z tých záberov, ktoré keď si zavesíte na stenu, neustále sa menia. Som nadšený!
First Place: Petra Tomastikova - One of those images that at first makes me feel disoriented, as if I'm at first looking at a yellow shape of colored glass with raindrops on it and then it 'reverses' itself and I find myself looking at leaves on a glass against a yellow out of focus background. It's another one of those 'abstracts' that plays with your eye/brain in an illusionary sense and it's also one of those images that when hanging on a wall, is in a constant state of change. Love it! 

Druhé miesto: Hana Merunková - Toto je jeden z najúžasnejších abstraktných aktov, aké som za dlhú dobu videl. Má dobrú kompozíciu a dobré svetlo a predovšetkým, najskôr vás napadne "čo to je, husle nasvietené z boku?" a hneď po tom, ako sa chystáte skonštatovať, že nie je tak úplne jasné, čo to je, vyskočí to na vás a udrie vás to do očí - tymôjbože, je to nahý chrbát a zadok! Bol by som hrdý, keby som mal tento záber vo svojom portfóliu.
Second Place: Hana Merunkova - "This is one of the most stunning abstract nude I have seen in a long time. It is both well composed and well lit, and most of all it is at first, "what is it, a side-lit Violin?" and then just when you are about to say, its not really clear what it is,it jumps of the page and hits you - OMG it's a nude back and butt! I would be so proud to have this in my own portfolio for sure.


Tretie miesto: Vláďa Berný - Veľmi sa mi tu páči kompozícia a celkovo je to veľmi čistý záber, ostrý, plný farieb a výrazná línia po uhlopriečke robí z tohto záberu kompozíciu plnú aktivity.
Third Place: Vlada Berny - Love this compositionally and overall is really a clean image, sharp, colorful, and with its pronounced diagonal line makes for a really active composition.PPSOP.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.