31. 12. 2019

Pravidla PPSOP fotografické měsíční soutěže

Tyto soutěžní podmínky stanovují základní závazná pravidla, na jejichž základě probíhá PPSOP.cz měsíční fotografická soutěž. Tato pravidla nabývají platnost dne 1.1.2020:

Pořadatel soutěže - PPSOP.cz, partner (sponzor soutěže) - subjekt, který věnuje do soutěže výhru/výhry, soutěžící - fyzická osoba, která se účastní této soutěže.

1/ Fotografická soutěž* PPSOP.cz se vyhlašuje měsíčně, 11x v roce (v letních měsících - červenec/srpen - je jedno téma pro oba měsíce). Téma je vyhlášeno na našem blogu a FB stránce vždy na začátku nového měsíce a její zveřejnením je považována za zahájenou. Doba trvání soutěže je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem (termínem) uzávěrky soutěže, obě data jsou stanovena pro každou soutěž při jejím vyhlášení.

2/ Zúčastnit se může jakákoliv fyzická osoba (soutěžící), fotografie se vkládají přímo na naší Facebook stránku jako příspěvek a je možné vložit minimálně 1 a maximálně 3 fotografie od jednoho autora. Soutěžící vložením svých fotografií do této soutěže potvrzuje, že se soutěže účastní dobrovolně a že se seznámil s těmito soutěžními podmínkamí a souhlasí s nimi.

3/ Počas trvání soutěže v daném měsíci je možno vložené fotografie měnit, ale pouze do termínu uzávěrky. Počet vložených fotek však nesmí přesáhnout 3. Ostatní musí autor vymazat, jinak budou ze soutěže vyloučeny všechny jeho záběry.

4/ Fotky, které se již v naší soutěži objevily a obsadily 1.-3. místo, budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Rovněž budou ze soutěže automaticky vyřazeny fotografie vložené po termínu ukončení soutěže.

5/ Vyhodnocení soutěže - ze všech vložených fotografií vyberou porotci soutěže z řad instruktorů PPSOP.cz ty nejlepší (obyčejně 15-20 záběrů) v albu BEST OF..., ze kterých následně vyberou nejlepší záběry měsíce (BEST SHOT OF...) - 1., 2. a 3. místo + čestná uznání. Autor vítězné fotografie také automaticky postupuje do soutěže Fotograf/Fotka roku. Vítězové soutěže jsou vyhlášeni na našem blogu a FB stránce do jednoho měsíce od ukončení soutěže.

6/ Autoři, jejichž fotografie se umístí na 1. - 3. místě, získají cenu od sponzora soutěže pro daný měsíc. Výhru je možné nárokovat do 1 měsíce od vyhlášení výsledků soutěže na daný měsíc, pokud se výherce do té doby neozve, výhra propadne. Výhru není možné vyplatit v hotovosti.

7/ Na výhru není poskytována žádná záruka, PPSOP.cz nenese zodpovědnost za její doručení, nezodpovídá za ztrátu zásilky a neposkytuje za ni náhradu žádnou formou. Výhru není možné nárokovat soudní cestou.

8/ Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů a svým jednáním nezpůsobil pořadateli soutěže PPSOP.cz, partnerovi soutěže případne dalším soutěžicím či třetím stranám jakoukoli újmu. Soutěžící respektuje autorská práva a účastí v soutěži potvrzuje, že je autorem vložených fotografií a že má od osob nafotografovaných na záběrech souhlas s jejich uveřejněním.

9/ Vložením fotografie do soutěže dává autor fotografie zároveň souhlas s uveřejněním fotografie na komunikačních kanálech a sociálních sítích PPSOP.cz pro informační a/nebo propagační účely. PPSOP.cz se zavazuje VŽDY uvést autora fotografie, autorská práva autorovi fotografie zůstávají.

10/ Naše Facebook soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s FB a FB za ni neručí.

11/ Co není specifikované ve výše uvedených podmínkách se řídí selským rozumem a poslední slovo mají administrátoři PPSOP.cz. PPSOP.cz si vyhrazuje právo na změnu a doplnení těchto podmínek, změny oznámí upozorněním na svém blogu v příspěvcích o soutěži.

Důležitá informace o ochraně osobních údajů:
Vložením vaší fotografie/fotografií výslovně souhlasíte s tím, že PPSOP.cz je oprávněna použít v souladu s §12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění občanského zákoníku vámi uvedené jméno, příjmení a město pro účely vyhlášení nejlepších záběrů na internetu (blog PPSOP.cz a facebook PPSOP.cz) a taktéž zveřejnit vaše fotografie. V případě, že vybereme vaši fotografie v rámci „Best shot of...“ zároveň souhlasíte se zařazením všech Vámi poskytnutých osobních údajů do naší databáze vedené jen za účelem zasílání a se zpracováním údajů pro účely předání výhry a to na dobu do odvolání souhlasu. V případě, že se na fotce nachází nějaká osoba/osoby, jejím zasláním zároveň potvrzuje, že byly zachovány autorská práva a práva na ochranu osobnosti dané osoby/osob ve smyslu platné legislativy. PPSOP nepřebírá žádnou právní odpovědnost za autora zaslané fotografie. Pokud máte další dotazy k ochraně vašich osobních údajů, navštivte naši web stránku zde.

online Škola Perfektní Fotografie
PPSOP.cz


* PPSOP.cz si vyhrazuje právo tyto aktivity kdykoliv zrušit.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.